BD


Blowerdoortest


Met een blowerdoortest meten we de luchtdichtheid van de gebouwschil volgens NBN EN1389. In de EPB-software is de waarde bij ontstentenis zeer ongunstig voor wat betreft de luchtdichtheid. Om die reden is het quasi noodzakelijk om een blowerdoortest te laten uitvoeren in elk nieuwbouwproject.


Tijden de test wordt er tussen de binnen- en buitenomgeving een drukverschil gecreƫerd, het debiet dat hiervoor nodig is wordt gemeten. De test wordt zowel in onderdruk als in overdruk uitgevoerd.