Blowerdoortest

Met een blowerdoortest meten we de luchtdichtheid van de gebouwschil volgens NBN EN1389. In de EPB-software is de waarde bij ontstentenis zeer ongunstig voor wat betreft de luchtdichtheid.
Om die reden is het quasi noodzakelijk om een blowerdoortest te laten uitvoeren in elk nieuwbouwproject.
Tijden de test wordt er tussen de binnen- en buitenomgeving een drukverschil gecreëerd, het debiet dat hiervoor nodig is wordt gemeten. De test wordt zowel in onderdruk als in overdruk uitgevoerd.
Wanneer in een goed geïsoleerde woning met lagetemperatuurverwarming de luchtdichtheid onvoldoende is, dan zal door tochtverschijnselen de gevoelstemperatuur lager zijn en het comfort minder. Ter compensatie zal de ruimtetemperatuur hoger ingesteld worden en dus de afgiftetemperatuur van het verwarmingssysteem.
Voor gascondensatieketels is dit nog een relatief beperkt rendementsverlies, maar voor warmtepompen kan deze temperatuurstijging nefast zijn voor het rendement en zelfs het afgiftevermogen.
Een energiezuinige woning is meer dan een optelsom van losse maatregelen, het is een ketting die maar zo sterk is als de zwakste schakel.
offerte aanvragen

Vul het offerteaanvraagformulier in om uw persoonlijke offerte te ontvangen