STUDIES


Haalbaarheiddstudies hernieuwbare energie
Het Vlaams Energie Agentschap verplicht een haalbaarheidsonderzoek  hernieuwbare energie in grote gebouwen. Vanaf 1.000m² vloeroppervlakte is een dergelijke studie verplicht.


De te onderzoeken technieken zijn : warmtepomp, biomassa, PV, zonneboiler en WKK. Indien er stads- of wijkverwarming is dient ook dat nagekeken te worden.


Met al deze technieken hebben wij ervaring, zowel voor woongebouwen, tertiaire gebouwen en ook industriële projecten. Omdat we ook bestaande installaties (voornamelijk WKK en bio) opvolgen en auditeren, kennen we goed de risico's en aandachtspunten voor een geslaagd project in de praktijk.