WVB

 

Warmteverliesberekening

 

Lokaal per lokaal worden de warmteverliezen berekend, volgens NBN B62-003. Zo kan lokaal per lokaal nagegaan worden of het geïnstalleerde vermogen aan vloerverwarming voldoende is voor het bereiken van de gewenste ruimtetemperatuur. Vertrekkende van de beschikbare oppervlakte kan berekend worden welke minimale temperatuur ingesteld moet worden. Een zo laag mogelijke afgiftetemperatuur heeft meerdere voordelen :

 

  1. meer comfort (egale temperatuur in de ruimtes)
  2. beter rendement voor warmteproductie (betere COP t.h.v. warmtepomp
  3. minder distributieverliezen
  4. lager E-peil , mits correct stavingsstuk

 

De totale warmtevraag is bepalend voor het te installeren piekvermogen (bij -8┬░C). Zo wordt overdimensionering van warmtepompen vermijden en dus ook de investering beperkt. Verder kan de toevoeging van een warmtebuffer verder het te installeren vermogen beperken. Uiteraard te bekijken parallel met sanitair warm waterproductie.

 

 

 

 

...andere berekeningen

 

 

Wij zijn geen klassiek studiebureau technieken, gezien onze specialisatie in energietechniek. Maar in bepaalde gevallen kunnen wij wel deze rol overnemen. Met name voor HVAC en verlichting van middelgrote projecten kunnen wij bijkomende berekeningen doen voor het dimensioneren en ontwerpen van de technieken.