VC

 

VC - veiligheidscoördinatie

 

Veiligheidscoördinatie is verplicht van zodra er coactiviteiten (meer dan één aannemer) zijn op de bouwplaats , ongeacht de omvang der werken.

 

De veiligheidscoördinator dient reeds van in de ontwerpfase aangesteld te worden (voor aanbesteding) , daar hij ook in die fase een belangrijke rol moet spelen: adviezen t.a.v. het ontwerp, opstellen VC documenten (o.a. VGP) , adviezen t.a.v. kandidaat inschrijvers bij aanbesteding.

 

Tijdens de uitvoeringsfase moet de veiligheidscoördinator periodiek aanwezig zijn op de werf (werfcontroles) teneinde voornamelijk coactiviteitsrisico’s op te sporen en zonodig (adviserend) bij te sturen. Hij houdt hiervoor het coördinatiedagboek bij.

 

In de finale fase dient hij te zorgen voor de samenstelling en afgifte van het post interventie dossier aan de bouwheer/opdrachtgever.