EPB

 

EPB - verslaggeving

 

Voor toekomstige bouwplannen hou je best rekening met het strenger worden van de EPB-eisen. Om te blijven voldoen aan EPB zal een doordacht pakket aan maatregelen nodig zijn. Wij hebben ervaring met EPB in de 3 gewesten sinds 2006 -het begin- en wij kunnen u dan ook uitgebreid adviseren over de juiste maatregelen in functie van het ontwerp, comfort en uw budget.

 

Het verstrengingspad is als volgt uitgetekend door het Vlaams Energie Agentschap :

 

  • E60 vanaf 2014
  • E50 vanaf 2016
  • E40 vanaf 2018
  • E35 vanaf 2020
  • E30 vanaf 2021

 

E30 is Bijna-Energie-Neutraal, hierin is ook een strengere eis vervat op het vlak van oververhitting. BEN is het nieuwe passief. Voorlopers die deze normen nu reeds willen behalen, staan we graag bij met advies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPB - verslaggeving bestaat uit volgende stappen :

 

1. ONTWERP - BOUWAANVRAAG

 

 

U krijgt van ons een overzichtelijk verslag van de EPB -berekening waarin u kunt zien welke passieve en actieve maatregelen er voorzien zijn. Passieve maatregelen hebben betrekking op isolatie, beglazing, luchtdichtheid, zonnwering., enz.... Actieve op verwarming, ventilatie, etc...

 

Wij geven steeds adviezen in functie van het bekomen van een lager E-peil en dus hogere premies.

 

2. UITVOERING

 

Tijdens de ruwbouwfase kan u ons contacteren voor wijzigingen aan te brengen op vlak van isolatie, keuzes voor beglazing, etc...zo kan u de impact van verschillende offertes en meerprijzen van aannemers evalueren.

 

Ook voor de technieken staan we u bij met adviezen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het kiezen van ventilatie- en verwarmingstoestellen met goede rendementen. Wij volgen onze werven op, zodat u of wij tijdig stavingsstukken bij de installateurs kunnen opvragen.

 

Met een paar werfbezoeken verzekeren we ons ervan dat de plannen ook effectief worden uitgevoerd zoals voorzien en eventueel wordt er bijgestuurd waar nodig.

 

 

3. INGEBRUIKNAME

 

Voor de aangifte doen we geen beroep op waardes bij ontstentenis, maar integendeel op gedetailleerde aangiftes, zodat u een zo laag mogelijk E-peil heeft en dus zo hoog mogelijke premies.

 

Vooraleer de woning in gebruik wordt genomen bekijken we samen met u alle stavingsstukken (facturen, attesten, foto's, inregelverslagen,...).

 

Na de voorlopige aangifte, krijgt u een definitief verslag, met voor nieuwbouw ook een energieprestatiecertificaat (EPC).